หน้าหลัก
ก๋งสะติ๊ก
ก฿งฯสทิกฯ
[กงสะทิก]

น.หนังสติ๊ก - เครื่องยิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยแถบยางผูกติดกับไม้ง่ามขนาดเล็ก ใช้ลูกกระสุนทำด้วยดินเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งสะติ๊ก (ก฿งฯสทิกฯ)