หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋งยิงฝ้าย
อักษรล้านนา
ก฿งฯยิงฯฝ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[กงยิงฝ้าย]
ความหมาย

ดู...ก๋งดีดฝ้าย

ออกเสียงล้านนา
ก๋งดีดฝ้าย
อักษรล้านนา
ก฿งฯดีดฯฝ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[กงดีดฝ้าย]
ความหมาย

ก.เครื่องยิงฝ้ายให้แตกกระจายขึ้นปุย ด้ามทำด้วยไม้ไผ่โค้งยาวประมาณ ๖๐ ซ.ม.ใช้สายป่านเส้นโตขึงหัวท้ายสำหรับดึงดีด; ก๋งยิงฝ้าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งยิงฝ้าย (ก฿งฯยิงฯฝ้ายฯ)