หน้าหลัก
ก๋งปั๊ด
ก฿งฯพัดฯ
[กงพัด]

น.ระหัดวิดน้ำ - เครื่องชักน้ำอย่างหนึ่ง สำหรับวิดน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง ลักษณะเป็นวงล้อหมุนไปด้วยกำลังน้ำไหล; หลุ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งปั๊ด (ก฿งฯพัดฯ)