หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋งธนู
อักษรล้านนา
ก฿งฯธนู
เทียบอักษรไทย
[กงธนู]
ความหมาย

น.ธนู - อาวุธชนิดหนึ่งประกอบด้วยคันธนู มีสายโยงปลายสองข้างสำหรับน้าวยิง และลูกธนูที่มีปลายแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งธนู (ก฿งฯธนู)