หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋งก๋อน
อักษรล้านนา
ก฿งฯกลฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[กงกลอน]
ความหมาย

น.เครื่องยิง - คันจับทำด้วยไม้ไผ่ยาวประมาณ ๖๐-๘๐ ซ.ม. ใช้สายป่านยึดหัวท้าย ตรงกลางเป็นซองบรรจุกระสุนเรียกหีก๋ง กระสุนใช้ก้อนหินเล็กๆ หรือดินเหนียวปั้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕- ๒.๐ ซ.ม. เรียกลูกก๋ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งก๋อน (ก฿งฯกลฯอฯร)