หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋กๆกากๆ
อักษรล้านนา
ก฿กฯๆกากฯๆ
เทียบอักษรไทย
[กกๆกากๆ]
ความหมาย

ว.เสียงดังกุกๆ กักๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กๆกากๆ (ก฿กฯๆกากฯๆ)