หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋กโก่
อักษรล้านนา
ก฿กฯโก่
เทียบอักษรไทย
[กกโก่]
ความหมาย

น.ต้นก้ามปู/ฉำฉา/หรือจามจุรี ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามาก ใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพู ผลเป็นฝักมีเนื้อสีชมพู รสหวาน สัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น วัว ควาย นิยมกิน มีเมล็ดเล็กๆจำนวนมากแข็งคั่วให้สุกกินได้; ต้นสำสา ก็ว่า.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กโก่ (ก฿กฯโก่)