หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋กหื้อกำ
อักษรล้านนา
ก฿กฯหื้คำฯ
เทียบอักษรไทย
[กกหื้อคำ]
ความหมาย

ว.ตัดให้ด้วย, ขอช่วยตัดให้หน่อย; ก๋กหื้อน่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กหื้อกำ (ก฿กฯหื้คำฯ)