หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ก
อักษรล้านนา
ก฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[กก]
ความหมาย

น๑.กก - ชื่อไม้ล้มลุก ขึ้นในที่ชุ่มแฉะ ชนิดต้นกลมใช้ทอเสื่อ เรียกเสื่อกก หรือสาดก๋ก น๒.เรียกนกเงือกว่า นกกก ดู...นกก๋ก น๓.แม่น้ำกก - มีต้นกำเนิดจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปันน้ำ เหนือเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์ ไหลผ่าน อ.แม่อาย อ.เมืองเชียงราย ลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย น๔.โคน อย่างโคนต้นไม้ ก.ตัด,บั่น เช่น ก๋กเกิ่ง - ตัดครึ่ง, ก๋กหื้อปุ๋ด - ตัดให้ขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ก (ก฿กฯ)