หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊ำตุ๊กก๊ำยาก
อักษรล้านนา
คำฯทุก์ขฯคำฯยากฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้ำทุกข์ค้ำยาก]
ความหมาย

ก.ช่วยเหลือในยามลำบาก,อุปถัมภ์ค้ำจุน ; หนุนตี๋นหนุนมือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ำตุ๊กก๊ำยาก (คำฯทุก์ขฯคำฯยากฯ)