หน้าหลัก
ก๊ำง้ำ
คำฯง้ฯา
[ค้ำง้ำ]

ว.สูงและเอนไปข้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ำง้ำ (คำฯง้ฯา)