หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ำง้ำ
อักษรล้านนา
คำฯง้ฯา
เทียบอักษรไทย
[ค้ำง้ำ]
ความหมาย

ว.สูงและเอนไปข้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ำง้ำ (คำฯง้ฯา)