หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าสาว
อักษรล้านนา
ค้าฯสาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าสาว]
ความหมาย

ก.ซื้อ-ขาย-บริการทางเพศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าสาว (ค้าฯสาวฯ)