หน้าหลัก
ก๊าว
ค้าฯวฯ
[ค้าว]

ก.งัดขึ้นด้วยกำลัง,ดีดขึ้นด้วยคานดีด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าว (ค้าฯวฯ)