หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าย่อย
อักษรล้านนา
ค้าฯย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าย่อย]
ความหมาย

ดู...ก๊าก้อม

ออกเสียงล้านนา
ก๊าก้อม
อักษรล้านนา
ค้าฯก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ค้าก้อม]
ความหมาย

ก.ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ,ขายของเร่,หาบเร่. ก๊าย่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าย่อย (ค้าฯย่อฯยฯ)