หน้าหลัก
ก๊าย่อย
ค้าฯย่อฯยฯ
[ค้าย่อย]

ดู...ก๊าก้อม

ก๊าก้อม
ค้าฯก้อฯม
[ค้าก้อม]

ก.ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ,ขายของเร่,หาบเร่. ก๊าย่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าย่อย (ค้าฯย่อฯยฯ)