หน้าหลัก
ก๊าม่วนขายหมาน
ค้าฯม่วฯรขายฯหมฯานฯ
[ค้าม่วนขายหมาน]

ก.ซื้อง่ายขายคล่อง; ก๊าแม่น ขายหมาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าม่วนขายหมาน (ค้าฯม่วฯรขายฯหมฯานฯ)