หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าม่วนขายหมาน
อักษรล้านนา
ค้าฯม่วฯรขายฯหมฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าม่วนขายหมาน]
ความหมาย

ก.ซื้อง่ายขายคล่อง; ก๊าแม่น ขายหมาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าม่วนขายหมาน (ค้าฯม่วฯรขายฯหมฯานฯ)