หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊าน
อักษรล้านนา
ค้าฯนฯแพ้
เทียบอักษรไทย
[ค้านแพ้]
ความหมาย

ก.แพ้ชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊านแป๊ (ค้าฯนฯแพ้)