หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าถ่าน
อักษรล้านนา
ค้าฯถ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าถ่าน]
ความหมาย

ก.ขายถ่าน; สำ.(ปาก)ตายไปแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าถ่าน (ค้าฯถ่านฯ)