หน้าหลัก
ก๊าจิ๊นควาย
ค้าฯชิ้นฯฅวฯายฯ
[ค้าชิ้นฅวาย]

ก.ขายเนื้อควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าจิ๊นควาย (ค้าฯชิ้นฯฅวฯายฯ)