หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างแว่น
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯแว่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้างแว่น]
ความหมาย

น.กระบะ หรือรางใส่เครื่องสำอาง หวี แป้ง เป็นต้น ที่ทำไว้ด้านหน้ากระจกเงา; หน้าแว่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างแว่น (ค้าฯงฯแว่นฯ)