หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างเลื่อนอน
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯเลิ่อฯอนอฯร
เทียบอักษรไทย
[ค้างเลื่อนอน]
ความหมาย

น.ร้านสำหรับเลื่อยไม้ สูงประมาณสะเอวของผู้เลื่อย ท่อนไม้ที่จะเลื่อยพาดอยู่ข้างบน สองคนช่วยกันเลื่อย อยู่คนละฟากของท่อนไม้ ช่วยกันผลักไปด้านหน้า และดึงใบเลื่อยเข้าหาตัวตามจังหวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเลื่อนอน (ค้าฯงฯเลิ่อฯอนอฯร)