หน้าหลัก
ก๊างเลื่อตั้ง
ค้าฯงฯเลิ่อฯอตั้งฯ
[ค้างเลื่อตั้ง]

ดู...ก๊างเลื่อ

ก๊างเลื่อ
ค้าฯงฯเลิ่อฯอ
[ค้างเลื่อ]

น.ร้านสำหรับเลื่อยไม้ สูงประมาณ ๒ เมตรครึ่ง ท่อนไม้ที่จะเลื่อยพาดอยู่ข้างบน สองคนช่วยกันเลื่อย คนหนึ่งอยู่ข้างบน อีกคนอยู่ล่าง ช่วยกันผลักและชักใบเลื่อยขึ้นลงตามจังหวะ เรียก "เลื่อตั้ง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเลื่อตั้ง (ค้าฯงฯเลิ่อฯอตั้งฯ)