หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊างเลื่อ
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯเลิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ค้างเลื่อ]
ความหมาย

น.ร้านสำหรับเลื่อยไม้ สูงประมาณ ๒ เมตรครึ่ง ท่อนไม้ที่จะเลื่อยพาดอยู่ข้างบน สองคนช่วยกันเลื่อย คนหนึ่งอยู่ข้างบน อีกคนอยู่ล่าง ช่วยกันผลักและชักใบเลื่อยขึ้นลงตามจังหวะ เรียก "เลื่อตั้ง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเลื่อ (ค้าฯงฯเลิ่อฯอ)