หน้าหลัก
ก๊างเตียน
ค้าฯงฯทยฯร
[ค้างเทียน]

น.เชิงเทียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเตียน (ค้าฯงฯทยฯร)