หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างเตียน
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯทยฯร
เทียบอักษรไทย
[ค้างเทียน]
ความหมาย

น.เชิงเทียน - เครื่องตั้งเทียน ๑ เล่ม หรือกว่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้แสงสว่าง ประกอบพิธีกรรม หรือประดับตกแต่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเตียน (ค้าฯงฯทยฯร)