หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างเขียนธรรม
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯขยฯรธัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้างเขียนธัมม์]
ความหมาย

น.แท่นวางต้นฉบับคัมภีร์ใบลานสำหรับจารใบลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเขียนธรรม (ค้าฯงฯขยฯรธัม์มฯ)