หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างอีดอ้อย
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯอีดฯอ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้างอีดอ้อย]
ความหมาย

น.เครื่องหีบอ้อย - ใช้สำหรับบีบเค้นเอาน้ำอ้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างอีดอ้อย (ค้าฯงฯอีดฯอ้อฯยฯ)