หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊างบ่าแต๋ง
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯบ่าฯแตงฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้างบ่าแตง]
ความหมาย

น.ร้านสำหรับให้เถาของแตงเกาะขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างบ่าแต๋ง (ค้าฯงฯบ่าฯแตงฯ)