หน้าหลัก
ก๊างบอกไฟ
ค้าฯงฯบอฯกไฟ
[ค้างบอกไฟ]

น.นั่งร้านยกสูงสำหรับเป็นที่จุดบั้งไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างบอกไฟ (ค้าฯงฯบอฯกไฟ)