หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างบอกไฟ
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯบอฯกไฟ
เทียบอักษรไทย
[ค้างบอกไฟ]
ความหมาย

น.นั่งร้านยกสูงสำหรับเป็นที่จุดบั้งไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างบอกไฟ (ค้าฯงฯบอฯกไฟ)