หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊ะถา
อักษรล้านนา
คถา
เทียบอักษรไทย
[คถา]
ความหมาย

ดู...กาถา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ะถา (คถา)