หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อแกง
อักษรล้านนา
คํอฯแคงฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้อแคง]
ความหมาย

น.ทับทิม- เมื่อสุกเนื้อที่หุ้มเล็ดสีแดงคล้ายพลอยทับทิม กิน ได้ ปัจจุบันบางถิ่นเรียก บ่าก๊อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อแกง (คํอฯแคงฯ)