หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อมง้อม
อักษรล้านนา
ค้อฯมง้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ค้อมง้อม]
ความหมาย

ก.ค้อมลง,น้อมลงไปด้านหน้า ใช้กับของขนาดกลาง; ของขนาดใหญ่ใช้ ก๊มง้ม หรือ ก๊ำง้ำ; ถ้าของใหญ่และโน้มไปด้านหน้าใช้ กุ๊มงุ้ม; ถ้า ของเล็กใช้ แก๊มแง้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อมง้อม (ค้อฯมง้อฯม )