หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊อม
อักษรล้านนา
ค้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ค้อม]
ความหมาย

ก.โน้มลง,น้อมลง;ว.อ่อน,โค้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อม (ค้อฯม )