หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อบๆ
อักษรล้านนา
คัอฯบๆ
เทียบอักษรไทย
[ค็อบๆ]
ความหมาย

ว.สั่นกักๆ - อาการสั่นระรัว เช่น สั่นเพราะหนาวจัด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อบๆ (คัอฯบๆ)