หน้าหลัก
ก๊อบๆ
คัอฯบๆ
[ค็อบๆ]

ว.สั่นกักๆ - อาการสั่นระรัว เช่น สั่นเพราะหนาวจัด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อบๆ (คัอฯบๆ)