หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊อบแก๊บ
อักษรล้านนา
คัอฯบแคัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ค็อบแค็บ]
ความหมาย

น.รองเท้าพื้นไม้ไม่หุ้มส้น; กว๊านตี๋น,ส๋อก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อบแก๊บ (คัอฯบแคัปฯ)