หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อบนั่ง
อักษรล้านนา
คัอฯบนั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ค็อบนั่ง]
ความหมาย

ดู...ก๊อบ

ออกเสียงล้านนา
ก๊อบ
อักษรล้านนา
คัอฯบ
เทียบอักษรไทย
[ค็อบ]
ความหมาย

น๑.ม้ารองนั่งเตี้ยๆไม่มีพนักพิง,เบาะรองนั่งเล็กๆเตี้ยๆ ก๊อบนั่ง,ก้อม ก็ว่า น๒.หมอนรองยกระดับสิ่งของให้สูงขึ้นกว่าระดับปกติ เช่น ก๊อบคันได-หมอนรองขั้นบันได

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อบนั่ง (คัอฯบนั่งฯ)