หน้าหลัก
ก๊อนไก๊ (กวี)
ค้อฯรไค้
[ค้อนไค้]

ก.เลือกสรร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อนไก๊ (กวี) (ค้อฯรไค้)