หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อนไก๊ (กวี)
อักษรล้านนา
ค้อฯรไค้
เทียบอักษรไทย
[ค้อนไค้]
ความหมาย

ก.เลือกสรร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อนไก๊ (กวี) (ค้อฯรไค้)