หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊อน
อักษรล้านนา
ค้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ค้อน]
ความหมาย

ก.เขี่ยขึ้น,เขี่ยออก,ช้อนออกเช่น ถักผ้า ช้อนลูกน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อน (ค้อฯร)