หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อด
อักษรล้านนา
คัอฯด
เทียบอักษรไทย
[ค็อด]
ความหมาย

ก.ตักไปเพียงเล็กน้อย อย่างใช้ปลายช้อนตักน้ำพริก; กวั้ด ก็ว่า. ถ้าปาดไปแต่ไม่กดลงให้ลึก ใช้ แกว้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อด (คัอฯด)