หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊องใจ๋
อักษรล้านนา
ค้ลฯอฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[คล้องไจ]
ความหมาย

น.คล้องใจ เช่น ลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจของพ่อแม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องใจ๋ (ค้ลฯอฯงไจ)