หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊องโหย้ง
อักษรล้านนา
ค้อฯงโห้฿ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ค้องโหย้ง]
ความหมาย

ดู...ก๊องไจ

ออกเสียงล้านนา
ก๊องไจ
อักษรล้านนา
ค้อฯงไชยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องไชย]
ความหมาย

น.ฆ้องชัย - ฆ้องขนาดใหญ่ สมัยโบราณใช้ตีเป็นสัญญาณในกองทัพ ปัจจุบันใช้ตีในงานพิธีมงคลต่างๆ; ก๊องโหย้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องโหย้ง (ค้อฯงโห้฿ยฯง)