หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องแหม้ง
อักษรล้านนา
ค้อฯงแห้มฯง
เทียบอักษรไทย
[ค้องแหม้ง]
ความหมาย

น.ฆ้องที่มีขนาดเล็กกว่า ก๊องหม้อง เล็กน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องแหม้ง (ค้อฯงแห้มฯง)