หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องแขน
อักษรล้านนา
ค้ลฯอฯงแขนฯ
เทียบอักษรไทย
[คล้องแขน]
ความหมาย

ก.คล้องแขน-- เอาแขนไขว้พันกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องแขน (ค้ลฯอฯงแขนฯ)