หน้าหลัก
ก๊องฮาง
ค้อฯงรางฯ
[ค้องราง]

น.ฆ้องชุด - ฆ้องที่มีหลายขนาดแขวนเรียงกัน ใช้ไม้ตีทำเป็นแกนร่วมกัน เมื่อโยกแกนนั้นไม้จะตีฆ้องพร้อมกันทุกใบ; ก๊องฮาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องฮาง (ค้อฯงรางฯ)