หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องอุ้ย
อักษรล้านนา
ค้อฯงอุ้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องอุ้ย]
ความหมาย

น.ฆ้องขนาดใหญ่ ดู...ก๊องเก้า

ออกเสียงล้านนา
ก๊องเก้า
อักษรล้านนา
ค้อฯงกั้า
เทียบอักษรไทย
[ค้องเก้า]
ความหมาย

น.ฆ้องหึ่ง,ฆ้องหุ่ย - ฆ้องขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ กำมือ เวลาตีเสียงทุ้มดัง หึ่งๆ หรือ หุ่ยๆ; ก๊องอุ้ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องอุ้ย (ค้อฯงอุ้ยฯ)