หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊องหม้อง
อักษรล้านนา
ค้อฯงห้มฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ค้องหม้อง]
ความหมาย

น.ฆ้องกระแต - ฆ้องขนาดเล็ก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ ร้านฆ้องทำโค้งงอนขึ้นเหมือนฆ้องมอญแต่ปลายสั้นกว่า วงหนึ่งมีลูกฆ้อง ๑๑ ลูก ถ้าเป็นแบบลูกเดียวใช้แขวนกับไม้ สำหรับยามเดินตีบอกเวลา หรือแจ้งข่าวสาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องหม้อง (ค้อฯงห้มฯอฯง)