หน้าหลัก
ก๊องหน้อย
ก๊องหน้อย
ค้อฯงห้นฯอฯยฯ
[ค้องหน้อย]

น.ฆ้องขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องหน้อย (ค้อฯงห้นฯอฯยฯ)