หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องหน้อย
อักษรล้านนา
ค้อฯงห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องหน้อย]
ความหมาย

น.ฆ้องขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องหน้อย (ค้อฯงห้นฯอฯยฯ)