หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊องวง
อักษรล้านนา
ค้อฯงว฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องวง]
ความหมาย

น.ฆ้องวง - ชุดของฆ้องที่ร้อยกับโครงกลมทำด้วยหวาย โดยเทียบเสียงสูง - ต่ำ เรียงกันไปตามลำดับ ใช้ตีร่วมในวงปี่พาทย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องวง (ค้อฯงว฿งฯ)