หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องปากแตก
อักษรล้านนา
ค้ลฯอฯงปากฯแตกฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องปากแตก]
ความหมาย

สำ.ปากโป้ง ชอบนำความลับของผู้อื่นไปโพนทะนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องปากแตก (ค้ลฯอฯงปากฯแตกฯ)