หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องคอ
อักษรล้านนา
ค้ลฯอฯงฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คล้องฅอ]
ความหมาย

ก.คล้องคอ - สวมเข้าที่คอ เช่น เอาพวงมาลัยคล้องคอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องคอ (ค้ลฯอฯงฅํอฯ)