หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อง
อักษรล้านนา
ค้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[คล้อง]
ความหมาย

ก.คล้อง - เอาสิ่งที่เป็นเส้น เป็นบ่วง หรือเป็นวง เกี่ยวหรือสวมลงไป,เกี่ยวรัด,พันกันไว้

ออกเสียงล้านนา
ก๊อง
อักษรล้านนา
ค้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ค้อง]
ความหมาย

น.ฆ้อง-เครื่องตีทำให้เกิดเสียงดังกังวาน ทำด้วยโลหะรูปกลม มีโหนกตรงกลางสำหรับตี ก.เกี่ยว,คล้อง เช่น หนามก๊อง - หนามเกี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อง (ค้อฯง)