หน้าหลัก
ก๊อง
ค้ลฯอฯง
[คล้อง]

ก.คล้อง - เอาสิ่งที่เป็นเส้น เป็นบ่วง หรือเป็นวง เกี่ยวหรือสวมลงไป,เกี่ยวรัด,พันกันไว้

ก๊อง
ค้อฯง
[ค้อง]

น.ฆ้อง-เครื่องตีทำให้เกิดเสียงดังกังวาน ทำด้วยโลหะรูปกลม มีโหนกตรงกลางสำหรับตี ก.เกี่ยว,คล้อง เช่น หนามก๊อง - หนามเกี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อง (ค้อฯง)