หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊อก
อักษรล้านนา
คัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ค็อก]
ความหมาย

น.อุปกรณ์เปิด - ปิดน้ำจากท่อหรือภาชนะ,ขมวดเชือก ก.ตีหรือเคาะเบาๆอย่างเคาะที่ประตู;ต๊อก ก็ว่า ว.วัยรุ่น,วัยคะนอง,ขึ้นหนุ่ม เช่น เรียกวัวรุ่นว่า งัวก๊อก,ท่าทางกรุยกราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อก (คัอฯก)